Spis kategorii

Polska
Strony prywatne

REGULAMIN KATALOGU STRON

 1. Każdy użytkownik może zgłosić swoją stronę WWW do Katalogu. Strona zostanie dodana po spełnieniu określonych wymagań.
 2. O dodaniu strony do Katalogu decyduje Redaktor, o fakcie dodania strony użytkownik zostanie powiadomiony na adres e-mail, który podał w zgłoszeniu strony.
 3. Aby strona została dodana do katalogu konieczna jest akceptacja regulaminu.
 4. Treść strony musi być zgodna z kategorią, do jakiej została zgłoszona.
 5. Nie dodajemy do Katalogu stron zawierających treści sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym.
 6. Nie zamieszczamy odnośników do witryn zawierających treści rasistowskie, faszystowskie, propagujące przemoc, wzywające do nienawiści na tle religijnym, rasowym, wyznaniowym, a także stron propagujących treści uznane powszechnie za naganne moralnie, erotyczne i pornograficzne oraz naruszających zasady etyczne.
 7. Nie dodajemy do Katalogu odnośników do stron będących dopiero w fazie budowy lub nie zawierających prawie żadnej treści.
 8. Użytkownik publikuje materiały na stronie WWW na własną odpowiedzialność. Nie ponosimy jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczone na stronach WWW użytkowników, jak również za poglądy i opinie wyrażone na stronach znajdujących się w Katalogu.
 9. Za naruszenie praw autorskich przez użytkownika poprzez użycie na stronie WWW treści stanowiącej własność innej osoby bądź w jakikolwiek inny sposób odpowiedzialność ponosi wyłącznie użytkownik.
 10. Strony WWW, które naruszają warunki regulaminu będą usuwane bez powiadomienia użytkownika.
 11. Redaktorzy nie maja obowiązku wyjaśniać przyczyn usunięcia strony z Katalogu.
 12. Zastrzegamy sobie też prawo do niepodawania przyczyny usunięcia strony WWW z Katalogu. Nie gromadzimy również dowodów naruszania regulaminu i nie będziemy dokumentować takich naruszeń.
 13. Zastrzegamy sobie również prawo zablokowania możliwości dodania witryny do Katalogu w sytuacjach gdy:
  • treść strony udostępniana redaktorowi Katalogu Stron WWW jest inna, niż ta którą widzi użytkownik,
  • prezentowane strony istnieją tylko w celu reklamowania innych stron wyświetlających się w osobnych oknach,
  • elementy zawarte na stronie mogą zakłócać korzystanie z zasobów Katalogu Stron WWW innym użytkownikom.
 14. Redaktorzy zastrzegą sobie prawo do zmiany regulaminu. Nowy regulamin Katalogu Stron WWW obowiązuje od momentu opublikowania.